VIKTIG NYHET

EU-möte med Helene Fritzon

Mötet är i Eslöv, tisdagen den 16 april, på Medborgarhuset i Sal A och börjar klockan 18.30. Kaffe med kaka kommer att finnas tillgängligt. Helene, som är förstanamn på vår EU-lista kommer att tala om de utmaningar och möjligheter som vi Socialdemokrater ser i EU-arbetet. Alla är välkomna till mötet.

Läs mer
VIKTIG NYHET

Välkommen att delta i vår EU-cirkel

Under tre träffar kommer vi bland annat att samtala om

Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa. Fler schyssta jobb. En offensiv miljö- och klimatpolitik. Minskade klyftor och ett rättvisare Europa. Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet. Migrationen och fria rörligheten Men vi kommer också att samtala om varför EU finns och på vilket sätt EU kan bidra till fred i Europa. Avslutningsvis lägger vi upp en plan…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Årsmöte

Du hälsas välkommen till Höörs Arbetarekommuns årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18:30 i sammanträdesrummet på Mejerigatan 4

På årsmötet skall behandlas sedvanliga årsmötespunkter såsom verksamhets-berättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för 2018. Valberedningen kommer att presentera förslag till val av ordförande för Höörs Arbetarekommun, styrelseledamöter samt övriga uppdrag. Dagordning delas ut vid mötet. Välkommen!

Läs mer
facebook Twitter Email