Finansieringen av välfärden

Vårt välfärdssamhälle, där skolgång, förskola, sjukvård, trygghetsförsäkringar ingår, är en del av det som gör Sverige och Skandinavien unikt i världen och Europa.

Många tittar avundsjukt på oss och hur vi har organiserat vårt välfärdssystem. Många anser att vi betalar för höga skatter men vad är alternativet?

I Sverige har vi valt att finansiera vår välfärd, barnomsorg, skolor, äldreomsorg, sjukvård med mera genom skatter. I andra länder inte så långt från oss får var och en betala detta själv genom avgifter vilket gör att skatten är låg men välfärden då ojämnt fördelad och beror på vilken inkomst man har.

Vi Socialdemokrater har sedan vi bildades för drygt 100 år sedan kämpat för en generell välfärd, det vill säga att den ska komma alla till del oavsett vilket inkomst man har. Vi ska också betala skatt efter bäraktighet, det vill säga ju mer du tjänar desto mer skatt betalar du, det vi kallar progressivt skatteuttag. För att hålla ihop Sverige, för att få ett land där alla kan känna trygghet och delaktighet måste vi fullt ut finansiera vår gemensamma välfärd genom skatter och så låga avgifter som möjligt.

Alternativet att vi sänker skatterna och höjer avgifterna eller tar bort delar av välfärden kommer att medföra att klyfterna i samhället ökar och vi alla kommer att känna oss mer otrygga. Det är inget vi Socialdemokrater går med på.

Vi socialdemokrater vill:

• Att välfärden finansieras gemensamt genom skatter och avgifter.

• Att grunden för all omsorgsverksamhet ska bedrivas av kommunen och i egen regi.

• Säger nej till vinstdrivande verksamheter inom välfärden

• Genom uppföljning och kvalité säkra den egna kommunala verksamheten.

facebook Twitter Email