Fritid och folkhälsa

Vi Socialdemokrater vill värna om möjligheterna för våra medborgare att få uppleva en meningsfull fritid. Ett aktivt föreningsliv utgör själva stommen i fritidsverksamheten.

Detta gäller såväl idrotts- som andra föreningar. Idrott för alla människor handlar inte bara om meningsfull fritid utan i minst lika utsträckning om folkhälsa. Tillgången till arenor för idrottsutövning är idag begränsad i Höörs kommun.

Många föreningar behöver stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Främst gäller detta ekonomiskt stöd för att kunna hålla till i lokaler som hyr eller äger. Våra idrottsliga fritidsorganisationer spelar en viktig roll inte minst för våra ungdomar.

Vi Socialdemokrater vill därför i första hand medverka till en bred satsning på det breda idrottsliga föreningslivet som riktar sig till de unga invånarna i Höör. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Kultur och fritid ska vara en plats för demokratiska värderingar och inkludering.

Men alla ungdomar och vuxna vill eller kan inte delta i den föreningsdrivna verksamheten. Därför vill vi Socialdemokrater att det finns möjligheter för alla att på öppna arenor kunna utöva spontanidrott för att värna folkhälsan. Möjligheterna för rekreation för alla är unika i Höör. Naturen finns nära oss. De leder som finns inom kommunen ska givetvis vara tillgängliga för alla och tydligt utmärkta.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Stärka föreningslivet och alla ideella krafter som lägger ned mycket tid och kraft på våra ungdomar.

• Ha ett kommunalt stöd som riktar sig till organisationer som engagerar unga och seniorer.

• Genom ekonomiskt stöd stimulera föreningar att samordna sina lokalbehov.

• Iordningsställa anläggningar för så kallad spontanidrott i hela kommunen.

• Rusta upp och hålla befintliga leder i ett bra skick

facebook Twitter Email