Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet är en viktig del av ett samhälle, så även i Höör. Näringslivet verkar parallellt med den offentliga sektorn och ibland i samverkan med denna

Den offentliga sektorn finns för att vi alla ska få likvärdig vård, omsorg och utbildning. Vi har också lagt våra gemensamma tillgångar som vägar, vatten och avlopp i ett gemensamt ägande och förvaltning. Näringslivet finns för att förgylla vår tillvaro men också för att producera varor och tjänster där deras främsta syfte är att skapa ett ekonomiskt överskott till sina ägare.

Vi Socialdemokrater anser att vi måste arbeta med att få en mer positiv bild av våra näringsidkare bland invånarna i Höör än vi har idag. Ett sätt för att skapa en ömsesidig förståelse är att hålla igång en pågående dialog runt större händelser som påverkar och kan bidra till näringslivets utveckling. Vidare ska vi ha en ambition att i upphandlingar ställa kravet på närproducerat både vad gäller varor och tjänster. Höör har av tradition haft och har företag som finns inom vård, omsorg och turistnäringen. Dessa områden står inför stora utmaningar i framtiden, där inte minst kommunen kan utgöra en viktig motor i utvecklingen.

Utbildning och forskning utgör en av de viktigaste faktorerna för att kunna ligga i framkanten och delta i utvecklingen av en kommun. Ett exempel på ett forskningsområde som kommer att innebära stora utmaningar för inte minst kommunerna i framtiden är en åldrande befolkning. Med åldrandet kommer också åldersrelaterade sjukdomar och patienter som ska vårdas i kommunerna.

Höör växer och då kommer också behovet av att skapa fler arbetsplatser i kommunen. Utöver det vi själv kan besluta om politiskt i egen kommunal regi så ska vi tillsammans med företag och företagsorganisationer utveckla Höörs kommun.

Alla som kan ska arbeta. Dels för att få en inkomst men också för att ingå i ett sammanhang och känna sig behövd. Detta gäller såväl ung som gammal. I Höör har vi förhållandevis låg arbetslöshet. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan vi få än fler i arbete eller studier. Vi vill fortsätta utveckla Drivhuset och Växthuset i Höör som framgångsrikt fått upp självkänslan hos många personer och gett möjlighet till ett arbete. Här är samarbetet med det lokala näringslivet viktigt, för det är i Höör och dess närhet många främst vill arbeta. Ett aktivt kultur- och föreningsliv hjälper också många vidare till sysselsättning och arbete.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Samarbeta med näringsidkarna för att få ut en mer positiv bild till invånarna.

• Föregå med gott exempel och handla på hemmaplan för ett levande Höör.

• Ställa krav vid upphandlingar av varor och tjänster att de ska vara närproducerade.

• Fortsätta utveckla Växthuset och Drivhuset.

facebook Twitter Email