Skola och barnomsorg

Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Skolan ska förbereda barnen för att möta framtiden.

Förskolan och skolan ska spegla det samhälle vi vill ha i framtiden. Vi vill ha en skola där alla barn blir sedda och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan och skolan är en grundläggande rättighet för alla i samhället och ska inte vara en del i marknadsekonomin. Våra barns och ungdomars utbildning är en investering i framtiden, inte en handelsvara på marknaden.

Förskolan och skolan är ett prioriterat område för oss Socialdemokrater. Vi vill leva upp till våra mål om en skola för alla.
Sverige är ett bra land att leva i men trots det ökar kunskapsklyftorna mellan elever. Skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor ökar. Detta ska vi ändra på.
Alla ska ges lika förutsättningar att nå goda resultat och framgång i livet oberoende av socioekonomisk bakgrund, oberoende av om du är pojke eller flicka eller hen.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Barngrupper i skolan anpassas till olika barns behov.

• Kompetensutveckla all personal att kunna arbeta med barn som har särskilda behov.

• Fortsatt utbyggnad av förskolelokaler.

• Fortsatt utbyggnad av elevhälsan.

• Föräldrarnas roll och samarbete med skolan ska stärkas

• Fördjupad samverkan mellan skola och fritidshem i kunskapsuppdraget.

• Planerade rastaktiviteter tillsammans med skola och fritidshem. • Mindre grupper och fler lokaler för fritidshemsverksamheten

facebook Twitter Email