Årsmöte

Du hälsas välkommen till Höörs Arbetarekommuns årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18:30 i sammanträdesrummet på Mejerigatan 4


På årsmötet skall behandlas sedvanliga årsmötespunkter såsom verksamhets-berättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för 2018.
Valberedningen kommer att presentera förslag till val av ordförande för Höörs Arbetarekommun, styrelseledamöter samt övriga uppdrag.
Dagordning delas ut vid mötet.

Välkommen!

facebook Twitter Email