Våra politiker

Här hittar Du partiets representanter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i kommunen. Du hittar också våra representanter i kyrkan samt våra representanter med regionala uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

VA-Räddningstjänsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Valnämnden

Höörs Fastighets Lokal AB

Höörs Fastighets Bostads AB

facebook Twitter Email