Arbetarekommunens

styrelse 2020

Ordförande
Maria Boström-Lambrén

Vice ordförande
Kent Staaf

Sekreterare
Lena Larsson

Kassör
Jill Andersson

Studieorganisatör
Mona Schill-Ingvarsson

Facklig-politisk ledare
Lena Mårtensson

Ordinarie ledamöter
Stefan Lissmark
Henrik Ingelström

Ersättare
Lars Oscarsson
Sabahudin Islamovic

facebook Twitter Email