Arbetarekommunens

styrelse 2021

Ordförande
Lena Stigsdotter

Vice ordförande
Kent Staaf

Sekreterare
Lena Larsson

Kassör
Jill Andersson

Studieorganisatör
Mona Schill-Ingvarsson

Facklig-politisk ledare
Lene Rosen

Ordinarie ledamöter
Pär Bjelvehammar
Henrik Ingelström
Jan Waad

Ersättare

Stefan Lissmark
Lars Oscarsson
Sabahudin Islamovic

facebook Twitter Email