Vår politik 2022 – 2026

Delaktighet

I Höörs kommun bor fler än hälften av invånarna utanför centralorten. Vi kommer att aktivt arbeta för att alla skall vara delaktiga – alla runt om i kommunen ska vara inkluderade.

Trygghet

I Höörs kommun upplever de flesta invånarna att de känner sig trygga. Så skall det fortsatt vara; man skall vara trygg i att vistas ute, ha ett gott boende, en väl fungerande skola och inte vara orolig inför sin ålders höst.

Gemenskap

I Höörs kommun finns en omfattande och livskraftig kultur- och fritidsverksamhet, allt ifrån Musikskola, Kulturgården och ett aktivt föreningsliv, till privata initiativ för musikupplevelser och naturvandringar i kulturarvslandskapet.  Vi stödjer och vill utveckla detta.

Framtid

Klimat–, energi- och miljöfrågor är viktiga för att säkra framtiden, med vårt program gör vi detta.  I Höörs kommun blir vi allt fler. Kommunen växer både i centralorten och i bygden runt omkring, vi måste därför ta höjd för framtiden och se till att även nya invånare känner delaktighet, trygghet och gemenskap.  


facebook Twitter Email