Vår politik

Socialdemokraterna i Höörs politiska inriktning för år 2019 - 2022

TRYGGHET, GEMENSKAP OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

Höör är en liten, trygg och trevlig kommun mitt i Skåne där man kan leva gott. Höör består till stor del av landsbygd där nästan hälften av befolkningen bor. Vi har under de senaste fyra åren arbetat utifrån ledorden Delaktighet, Inkludering och bemötande. Det fortsätter vi med men lägger till följande:

TRYGGHET FÖR ALLA

Med trygghet menar vi bland annat att ha ett arbete att gå till, våga gå ut utan rädsla för överfall, att ha en bostad och en bra skola och barnomsorg.

GEMENSKAP FÖR ALLA

Alla ska ha en känsla av sammanhang och gemenskap i vardagen. Alla ska känna sig sedda och behövda. Våra kultur- och idrottsföreningar gör ett viktigt jobb med att bygga upp självkänslan.

FRAMTIDSTRO OCH HOPP

Vi kommer fortsätta att arbeta för att ge en positiv framtidstro och hopp om förändring. Vi kommer fortsätta att arbeta för att vi tillsammans kan förändra det som känns hopplöst till att bli en tro på framtiden.

facebook Twitter Email