Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Inom Höörs kommun finns idag ingen gymnasieskola. Att fritt få söka gymnasieskola inom Skåne är därmed viktigt för kommunens ungdomar. De ska ha möjligheter att söka en skola som passar intresse, möjligheter och förutsättningar. Vi vill därför bevara denna reform.

Ansvaret för gymnasieskolan ska ligga kvar inom förvaltningen för Kultur, Arbete och Folkhälsa, då det går en röd linje genom nämnden kopplat till framtida arbete och försörjning. Vi vill också uppmuntra till  framtida studier.

Att lära sig svenska och få ett arbete är den viktigaste delen av integrationen i det svenska samhället vilket är viktigt då man lever och bor här. Vi prioriterar därför integration och SFI inom ramen för  gymnasieskolans verksamheter.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· bevara” fritt sök” till gymnasieskolor i hela Skåne.  

· ha fortsatt hög kvalitet på kunskap och bemötande inom studie– och yrkesvägledningen.

· att integration och SFI ska prioriteras, och SFI bedrivas av kommunen.

· arbeta för att ungdomarna i gymnasieskolan ska få en hel arbetsdag med undervisning och praktik, vi vill utveckla Drivhuset så att heltid blir normen.  

facebook Twitter Email