Arbetsmarknad och näringsliv

Höör växer och då kommer också behovet av att skapa fler arbetsplatser i kommunen. Utöver det vi själva kan besluta om, ska vi tillsammans med företag och företagarorganisationer utveckla Höörs kommun. Att ha ett arbete och sin försörjning tryggad är den absolut viktigaste faktorn för att skapa trygghet åt kommunens invånare.

Vi vill ha olika typer av arbetsmarknadsåtgärder till långtidsarbetslösa i samarbete med  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett par goda exempel på verksamheter är Växthuset  och Drivhuset.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· införa tillsvidareanställning och  heltid för alla kommunanställda. 

· verka för en kommunal arbetsförmedling kopplad till kommunens arbetsmarknadsenhet,  en  sådan arbetsförmedling skall verka i nära samarbete med Drivhuset och Växthuset.

· stötta och utveckla den kommunala Företagslotsen, bland annat för att förenkla administration och  regelhantering för kommunens alla företag.

· ha en pågående och ständig dialog med näringslivet, bland annat genom regelbundna samlingar  – vi vill skapa former för företagsdialog på samma sätt som med medborgadialog.

facebook Twitter Email