Förskola, grundskola och fritidshem

Vid stor inflyttning av barn till Tjörnarp vill vi verka för att återställa mellanstadieskolan i Tjörnarp.

Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska fördjupas för att motverka psykisk ohälsa hos våra barn och  ungdomar  – detta ge också en ökad närvaro i skolan.

Många elever blir aldrig erbjudna kulturupplevelser. I barnkonventionen står att alla barn har rätt till kultur,  och därför är det viktigt att utöka ”Skapande Skola” och ”Kulturgarantin”. Dessutom ökar befolkningen i Höörs kommun och en ny skola är på gång att byggas i centralorten.

Vi strävar efter att görligaste mån ha behöriga lärare både i förskola och grundskola och fortsätta arbetet  med att ge ej behöriga anställda lärare behörighet. Vi ska också arbeta för regelbunden kompetensutveckling för all skolpersonal.

Vi vill säkerställa mer personal även på raster, och främja möjligheten att såväl pedagogisk personal som  rastvakter är tillgängliga under raster och i matsalen. Någon form av aktivitet under rasterna ska finnas Det är viktigt att skapa lugna och trygga miljöer i både inne- och utemiljöer.  

Vi är inte generellt motståndare till friskolor, vi anser  dock att de inte ska vara vinstdrivande.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· ge alla elever samma möjlighet att utvecklas i skolan, duktiga som svaga och oavsett bakgrund.  

· att Höörs kommuns skolresultat ska bli bland de bästa kommunerna i Skåne.  

· renovera och modernisera Ringsjöskolan samt bygga in en fritidsgård.  

· sträva efter att görligaste mån ha behöriga lärare från förskola till grundskola.  

· utveckla elevhälsoarbetet på skolorna för att främja fysisk och psykisk hälsa och för ökad skolnärvaro.  

· bygga fler fritidshem så storleken på nuvarande grupper kan minska.  

facebook Twitter Email