Invandring och integration

För oss socialdemokrater omfattar begreppet integration alla – det handlar om funktionshindrade, arbetslösa, invandrare och så vidare, det vill säga alla som upplever sig stå mer eller mindre utanför samhällsgemenskapen.

För att öka möjlighet till integration och likvärdighet vill vil utveckla digitala metoder för medborgarinflytande. En medborgardialog skall vara lätt att tillgå.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

·  ge arbete och sysselsättning tidigt för de som kommer inflyttande till kommunen och ha en snabb start på svenskundervisningen,

·  se till att alla barn kan börja förskola  och skola så fort som möjligt när de anlänt till kommunen

·  ge en snabb inslussning i Höörs föreningsliv — för att öka integrationen.

· öppna för en digital medborgardialog

facebook Twitter Email