Trafiken, klimatet och miljön

Vi vill verka för att öka åkandet med tåg. Detta uppnår vi med fler tågstopp och senare avgångar, framför allt under kväller och helger och mot Malmö och Kristianstad.

En trädpolicy bör inrättas för att träd: ökar syremängden, ökar  trivsel och livsmiljö runt byggnader, bevarar den biologiska mångfalden. I kommunen ska vi behålla de träd vi har!

Genom att kommunen köper närproducerat stöds den lokala företagsamheten samtidigt som man värnar miljö och klimat. Vi vill att detta görs i så hög utsträckning som möjligt.

Inom Höörs kommun finns problem med invasiva arter. Det behövs därför en informationskampanj till invånarna, liksom en kommunal portal där man kan anmäla förekomster. Det behövs även mottagningsmöjligheter.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· öka turtätheten inom allmänna kommunikationer för minskad fordonstrafik t ex genom fler tågstopp för ökat åkande och senare avgångar från Malmö och Kristianstad.

· bygga fler gång- och cykelvägar i alla kommundelar.  

· att kommunens busstrafik på sikt ska vara fossilfri.  

· göra Höörs kommun oberoende av el genom att tillverka egen el till kommunens verksamheter.  

· bygga ut och modernisera våra reningsverk – för att säkra vårt dricksvatten. 

facebook Twitter Email