När saker blir jobbiga

Ibland blir inte livet som man tänkt sig och då kan man behöva hjälp med att komma tillbaka. Det kan till exempel gälla frågor eller tvist vid skilsmässa eller extra stöd för barn. Den sociala sektorn ska vara ett gott alternativ, ett stöd och en hjälpande hand.

När något inträffar är det viktigt att stödet finns att få. När det gäller barn och ungdomar är det viktigt att socialtjänsten har ett bra samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och skolan.

Vi vill uppföra en familjecentral som ska rikta sig till barn och föräldrar och vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande  och stödjande. En familjecentral bör innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med  inriktning mot förebyggande arbete.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· arbeta för att införa en Familjecentral i Höör och  att regionen där ordnar såväl mödravård som  barnhälsovård .

· verka för öppnandet av ett Fontänhus i Mellanskåne, för personer medpsykisk ohälsa.

· verka för att heltidsbrandmän ska finnas, samtidigt som deltidsbrandmännen ska vara kvar.  

· ge vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning rätt stöd och hjälp från social sektor  och andra instanser.  

facebook Twitter Email