Utanför centralorten Höör

Det finns drygt 15 byar/områden runt om i kommunen, och allt fler söker sig från större städer till den miljö vi kan erbjuda i Höör.

För landsbygden är vikten av fungerande kommunikationer absolut nödvändiga, och det krävs också  fungerande såväl mobiltäckning som internet-uppkoppling.

I Tjörnarp har det genomförts en så kallad ”tidig dialog” inför kommande utvecklingsarbete, man har då  intervjuat invånarna om hur  de vill ha sitt samhälle – detta vill vi genomföra i fler byar/områden.

Vi vill på olika sätt uppmuntra lokala initiativ till kultur och upplevelser, och öppna för ett samarbete och stöd till nya och gamla kulturutövare/lokala hantverkare.  

Det är viktigt att värna om skogs- och jordbruksmark samt närmiljö vid ny- och utbyggnader, och vi vill därför att det alltid görs konsekvensanalyser avseende såväl miljö som boendeutveckling och i samarbete mellan alla inblandade parter; myndigheter, kommun och invånare.  

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· ha kommunal medfinansiering för utbyggnad av fiber för internet i hela kommunen.

· införa gratis kollektivtrafik inom kommunen för seniorer och ungdomar.  

· säga nej till höghastighetståg i ny sträckning genom kommunen.  

· öka bidragen till vägföreningar.  

facebook Twitter Email