Kultur och upplevelser

Höörs kommun ska enligt planerna växa med 250 invånare om årets, minst hälften av dessa kommer att vara barn och ungdomar. Vi vill därför öka det ekonomiska stödet till både ungdomsföreningar och kulturföreningar, vi vill också bygga ut hallar, idrottsanläggningar och andra aktivitetsytor.

Biblioteket är en viktig mötesplats för kommunens invånare. Vi stödjer detta och vill ordna fler  författaraftnar, utöka bokbussverksamheten efter behov och utveckla biblioteksverksamheten för att nå fler kommuninvånare.

Inom Höörs kommun arrangeras många olika kulturarrangemang med olika arrangörer, till exempel allsångskvällar, 6:e juniarrangemang, Kulturnatten och Bosjöklosters blåsensemble-kvällar. Vi vill utöka dessa och förstärka budgeten för att ge stöd åt mer och fler.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

· utöka simskoleverksamheten så den motsvarar efterfrågan.  

· skapa ett rättvist bidrags- och stödsystem för alla föreningar och evenemang.

· bibehålla de många olika kulturarrangemangen och verka för att de blir fler samt erbjuda fler gratis kulturarrangemang.

· skapa en musikalskola för elever på mellan- och högstadiet.  

· utveckla sommarverksamheten inom kommunen, också till olika platser utanför centralorten.  

facebook Twitter Email