Kommunfullmäktige 2022 – 2026

Ordinarie Första mötet är den 19 oktober 2022

Lena Stigsdotter

Stefan Lissmark stefan.lissmark

Lena Larsson

Jill Andersson jill.andersson@hoor.se

Kent Staaf kent.staaf@hoor.se

Evalisa Forshäll

Jan Waad

Mona Schill-Ingvarsson

Ersättare

Claes Paulsson

Jessica Homonny

Göran Dahlgren

facebook Twitter Email