Välkommen att delta i vår EU-cirkel

Under tre träffar kommer vi bland annat att samtala om
  • Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa.
  • Fler schyssta jobb.
  • En offensiv miljö- och klimatpolitik.
  • Minskade klyftor och ett rättvisare Europa.
  • Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet.
  • Migrationen och fria rörligheten

Men vi kommer också att samtala om varför EU finns och på vilket sätt EU kan bidra till fred i Europa.
Avslutningsvis lägger vi upp en plan för hur vi ska bedriva EU-valkampanj i Höör.

Vi har tänkt att vi ska träffas tre gånger.
Den 28 mars, 4 april och 11 april.
Kl. 18.30
Lokalen är Mejerigatan 4

Är du intresserad att delta så skicka en email till
socialdemokraterna.hoor@telia.com
eller ring mobil 0732 041015

VÄLKOMNA

facebook Twitter Email