Välkommen till ett temamöte om vatten och avlopp

En komplicerad men viktig MILJÖFRÅGA. Vår historia har bjudit på många lösningar

Hur ska vi förhålla oss till kommande utmaningar?
Vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?

Kom till Mejerigatan 4

Torsdagen den 24/10 kl. 18:30

Lyssna och tyck till!

GÄSTER:

Lena Fällström Törnered : Socialdemokraterna Lund
med lång erfarenhet från Tekniska nämnden i Lund – utmaningar

Holger Brede : Socialdemokraterna Höör
Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter – vad behöver vi tänka på?

facebook Twitter Email