VÄLKOMMEN TILL VÅRT ÅRSMÖTE 2021

Tid: torsdagen den 25/3 kl. 19.00

Lokal: Digitalt på ZOOM

Föranmäl DIG till kent.staaf@gmail.com senast den 24 mars för att
underlätta vårt arbete.

Förslag på mötesordförande är Ola Möller,
riksdagsman från Helsingborg

Handlingar, dagordning och Zoom-länk kommer att skickas ut medlemmar
måndagen den 22/3

Väl mött Socialdemokrater!

Kent Staaf Vice ordförande Höör AK

facebook Twitter Email