Höörs Socialdemokraters ställningstagande i Samråd3 med Trafikverket gällande höghastighetsbanan.

Efter att ha läst och satt oss in i svaret som våra tjänstemän på ett bra och tydligt sätt har skrivit till Trafikverket på Samråd 3 anser vi att så mycket av Höörs kommuns natur- och kulturvärden går förlorade om vi ska bygga en ny stambana på de föreslagna sträckningarna att vi ser oss tvungna att säga nej till förslaget. Även om höghastighetsbanan byggs på lyftbro blir det stor påverkan i den av oss i kommunen skyddade tysta miljö som vi värnat om i många år. Ändrade resmönster, fler digitala möten, kraftig begränsning av inhemsk flygtrafik söder om Stockholm kan framöver uppnå de miljövinster vi vill komma åt med en ny stambana. Därför förordar vi att man istället backar från tanken på att bygga en helt ny stambana och istället kompletterar den nuvarande stambanan med en ny höghastighetsbana på den nuvarande sträckningen med vis modifiering där det behövs.

facebook Twitter Email