Skriftlig reservation i ärendet Budget.

Vi tycker att Alliansen har missat att tryggheten i byn har allvarligt skadats sedan man lade ner Fältverksamheten utan att ersätta den med annan likvärdig verksamhet.

Vi Socialdemokrater har lagt en budget som harmoniserar väl mot minoritetens/Alliansens tilläggsförslag på Ledningsgruppens lagda förslag. Vi anser att de tillägg som Alliansen har lagt på skolan stämmer väl in i de tankar vi själva som Socialdemokrater har haft. Därför anammar vi dem fullt ut. Vi tycker däremot att Alliansen har missat att tryggheten i byn har allvarligt skadats sedan man lade ner Fältverksamheten utan att ersätta den med annan likvärdig verksamhet. Därför har vi velat förstärka det arbetet med att åter bygga upp den trygghet som vi tappat i byn på ungdomssidan genom att ge KAF 900´extra för att kunna anställa en Socionom på heltid på en specialtjänst inom Kulturgården samt ge pengar för dess verksamhet. Tjänsten ska vara till för att arbeta ute på ”fältet” med ungdomarna, deras föräldrar och i stort samarbete och samklang med de tre högstadieskolorna i Höör. Tjänsten beräknas kosta 600´ kronor och de resterande 300´ kronorna är till för att användas i den förebyggande verksamheten på fältet. Vi avsätter också 600´ kronor till kontot Kommunstyrelsen till förfogandemedel så att övriga nämnder kan söka och använda dem till trygghetsskapande verksamheter. Dock inga tjänster utan som verksamhetspengar för förstärkt sommarlovsskola, höst- och lov aktivister mm. Pengarna, 1 500´kronor för detta tar vi från avtalet med Ishallsbolaget. Detta ska förhandlas om inför 2022 och ska då, enligt vår mening, harmoniseras mot de andra föreningar som äger sina anläggningar och får hyres/ägarbidrag.

När det gäller investeringsbudgeten så lägger vi 2 miljoner för fortsatt bredbandsutbyggnad så att de som bor längst ut i ett nät ska kunna ansluta sig. Vi menar att pandemiåret har visat hur viktigt det är att alla kommunmedborgare, oavsett var de bor, ska ha möjlighet att koppla in fiber i sina hus. Vi gör en omfördelning av medlen på friluftsliv då vi menar att hälften av kostnaderna för att anlägga vandringsleder, utegym mm kan sökas genom fonder såsom Allmänna arvsfonden m fl.

För den Socialdemokratiska Kf-gruppen i Höör

Stefan Lissmark

Gruppledare i Ks

facebook Twitter Email