Skriftlig reservation i ärendet Sätofta 6:21.

Vi bistår de boende runt Sätofta 6:21 och säger nej till att anta detaljplanen men kan bifalla granskningsutlåtandet.

Skriftlig reservation i ärendet Sätofta 6:21.

Köpeavtalet som skrevs för omkring 15 år sedan stipulerar bland annat att området ska bevaras som grönområde. Att gå emot detta, även om relativt lång tid har gått anser vi vara fel. Man hade en tanke med avtalet och det har vi gått med på. Om det gått 50 år så hade det varit en annan sak. Avtal ska hållas menar vi för lång tid.

Genom åren har naturvärdena och mångfalden i fågel, växt och djurarter ökat markant i området. Detta har gynnats och kommit till av att området inte är skött enligt gängse norm.

Områdets karaktär är fortfarande av sommarstugeområde även om det de senaste åren har skett en utflyttning av de äldre som har bott där i många år och inflyttning av yngre med barn. De hus som byggs idag skiljer sig markant mot de som finns i området. Detaljplanen medger en byggnorm på 250 kvadratmeter. Istället borde den ha harmoniserats om övriga byggnader i området.

Ja vi Socialdemokrater har ändrat oss. Ibland kan och får man göra så även inom politiken. Framför allt då många medborgare boende i närheten protesterar. Ja de vaknade sent men inte för sent. Ibland händer detta, att man inte har sett skogen förrän träden är fällda och man undrar vad som hände. Är det en stor katastrof att gå de boende till lags? Nej det tycker inte vi Socialdemokrater. Det rör sig om fyra tomter där man kan bygga, för området, gigantiska hus. Vi som kommun förlorar just nu en ganska så liten inkomst. Kommer inte fler hus att bli byggda i Höör. Jo många fler men inte här.

Så vi bistår de boende runt Sätofta 6:21 och säger nej till att anta detaljplanen men kan bifalla granskningsutlåtandet.

För Socialdemokratiska gruppen i Kf i Höör

Stefan Lissmark

Ks-gruppledare

facebook Twitter Email