Återremiss på förslaget om rivning av Magasinet/Kvarnen på Bangårdsgatan i Höör.

Magasinet eller som en del säger Kvarnen mitt emot järnvägsstationen i Höör har under flera år varit omdiskuterad. Ska den rivas eller bevaras. De flesta partier i Höör är överens om att kommunen själv inte ska lägga några pengar i byggnaden, verken i renovering eller i att hyra in sig.

Därför har ett stort arbete genomfört för att få ett intresse för byggnaden av privata byggfirmor. Vid senaste tillfället visade 20 olika privatpersoner och byggnadsföretag intresse för huset men ingen fullföljde med komplett material som skulle ligga till underlag för beslut om försäljning.

Återremissen som vi Socialdemokrater fick igenom i Kommunfullmäktige bygger på att tillfråga större byggföretag med intresse för att inte bara renovera Magasinet/Kvarnen utan också bygga nya hyreslägenheter på fastigheten sidan om. Det vill säga fullfölja utbyggnaden av Västra Stationsområdet

facebook Twitter Email