VIKTIG NYHET

Sverige går fram med ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor

På en pressträff under söndagskvällen den 27 februari 2022 meddelade statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige går fram med ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor, i nära samordning med andra länder. Förslaget omfattar 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 5 000 pansarskott. Utöver det kommer det också…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Grattis Lena

Lena Stigsdotter är vårt förstanamn på listan till Kommunfullmäktige kommande valperiod

Kommunfullmäktigelistan för kommande valet den 11 september 2022.

Läs mer
VIKTIG NYHET

Grattis Magdalena till statsministerposten

Här är Magdalenas politiska prioriteringar

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och trycka tillbaka våldet. Vi ska skapa framtidens gröna jobb genom att gå före i klimatomställningen. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Läs mer
VIKTIG NYHET

Återremiss på förslaget om rivning av Magasinet/Kvarnen på Bangårdsgatan i Höör.

Magasinet eller som en del säger Kvarnen mitt emot järnvägsstationen i Höör har under flera år varit omdiskuterad. Ska den rivas eller bevaras. De flesta partier i Höör är överens om att kommunen själv inte ska lägga några pengar i byggnaden, verken i renovering eller i att hyra in sig. Därför har ett stort arbete…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Fortsatt 41 ledamöter i Kommunfullmäktige i Höör.

Fortsatt 41 ledamöter i Kommunfullmäktige i Höör.

Vi senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i Höör stred vi Socialdemokrater för att kommunmedborgarna fortsatt ska få ha 41 ledamöter att både rösta på och vända sig till om man vill påverka besluten som tas i Höörs kommun. Vi vann omröstning med minsta möjliga marginal, en röst, så nu blir det fortsatt 4 ledamöter under nästa mandatperiod. En…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Skriftlig reservation i ärendet ”Motion om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31”

Vi Socialdemokrater reserverar oss kraftfullt mot att man vill inskränka demokratin genom att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31.

Vi Socialdemokrater reserverar oss kraftfullt mot att man vill inskränka demokratin genom att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31. Höörs kommun är en inflyttningskommun det innebär att vi årligen får många nya kommunmedlemmar. Medlemmar som förhoppningsvis vill gå med i något av våra partier. Att då minska antalet ledamöter är fel anser…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Skriftlig reservation i ärendet Sätofta 6:21.

Vi bistår de boende runt Sätofta 6:21 och säger nej till att anta detaljplanen men kan bifalla granskningsutlåtandet.

Skriftlig reservation i ärendet Sätofta 6:21. Köpeavtalet som skrevs för omkring 15 år sedan stipulerar bland annat att området ska bevaras som grönområde. Att gå emot detta, även om relativt lång tid har gått anser vi vara fel. Man hade en tanke med avtalet och det har vi gått med på. Om det gått 50…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Skriftlig reservation i ärendet Budget.

Vi tycker att Alliansen har missat att tryggheten i byn har allvarligt skadats sedan man lade ner Fältverksamheten utan att ersätta den med annan likvärdig verksamhet.

Vi Socialdemokrater har lagt en budget som harmoniserar väl mot minoritetens/Alliansens tilläggsförslag på Ledningsgruppens lagda förslag. Vi anser att de tillägg som Alliansen har lagt på skolan stämmer väl in i de tankar vi själva som Socialdemokrater har haft. Därför anammar vi dem fullt ut. Vi tycker däremot att Alliansen har missat att tryggheten i…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Samtal med Annika Strandhäll

Den 14 juni samtalar Henrik Ingelström med Annika Strandhäll på vår Facebook-kanal. Samtalet börjar kl. 19.00

Annika Strandhäll var statsråd och chef för Socialdepartementet 2014–2019, socialförsäkringsminister 2014–2017 och 2019 samt socialminister 2017–2019. Numera är Annika riksdagsledamot. Samtalet skulle varit den 3 juni men blev inställt på grund av teknikstrul. Nu har vi löst detta och genomför det den 14 juni istället.

Läs mer
VIKTIG NYHET

Höörs Socialdemokraters ställningstagande i Samråd3 med Trafikverket gällande höghastighetsbanan.

Efter att ha läst och satt oss in i svaret som våra tjänstemän på ett bra och tydligt sätt har skrivit till Trafikverket på Samråd 3 anser vi att så mycket av Höörs kommuns natur- och kulturvärden går förlorade om vi ska bygga en ny stambana på de föreslagna sträckningarna att vi ser oss tvungna…

Läs mer
facebook Twitter Email