Kultur

Kultur och de känslor man får av att uppleva kultur ska vara en samhällsgåva till alla invånare i Höör anser vi. Detta ska inte reduceras till att vara någonting som bara de med mycket pengar kan unna sig. Därför är det viktigt att vi gör kulturen i alla dess former och yttringar tillgängliga för alla.

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

Kulturen är en strak drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Kulturen utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kulturen att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden.

I Höör har vi idag en aktiv föreningsdriven kulturverksamhet där den kommunala musikskolan utgör själva stommen. Nu utvecklar vi även Älvkullens fritidsgård till en plats för teater, dans, musik, samtal och café.

Vi Socialdemokrater i Höör vill:

• Många olika former av kultur i skolan för alla.

• Skapa fler platser för kulturen att få visa upp sig.

• Kulturupplevelser på våra institutioner genom uppsökande verksamhet

• Uppsökande verksamhet riktad till målgrupper som idag inte eller i liten omfattning konsumerar kultur för att ”öppna ögonen”.

• Öppna upp för ett samarbete med ”nya” kulturutövare.

• Utöka kulturyttringar i ett Höör för alla.

• Stimulera till läsning genom att ge biblioteket utökade resurser.

• Ändra bidragsreglerna att gälla även seniorverksamheter.

facebook Twitter Email